החוק לעידוד תחבורה אופניים רלוונטי מתמיד

ביום ראשון 7 ביוני 2009 תעלה להצבעה בועדת השרים לענייני חקיקה הצעת החוק לעידוד תחבורת אופניים. הצעת החוק זכתה לתמיכה ציבורית רחבה ולתמיכת כל סיעות הכנסת ועברה בקריאה ראשונה בכנסת הקודמת ברוב של (66:1). לקראת הדיון הצפוי, יוצאים היום הארגונים הסביבתיים, החברתיים, ארגוני הבריאות וארגוני הסטודנטים בקריאה, לשרים אבישי ברוורמן, גדעון סער, גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, יעקוב מרגי, יצחק הרצוג, ישראל כץ, לימור לבנת, מיכאל איתן, משה כחלון ושלום נהרי אשר תמכו בהצעת החוק בשנה שעברה ומכהנים גם היום בממשלה, להפעיל את השפעתם בקרב חבריהם לממשלה ולאשר את החוק.
  
עמותת ישראל בשביל אופניים והארגונים, חיים וסביבה, החברה להגנת הטבע, מגמה ירוקה, כלכלה בת קיימה, מרכז השל, המרכז לקיימות מקומית, עמותת אזרחים למען סביבה בגליל, פורום האנרגיה, הקואליציה לבריאות הציבור, שתיל, תחבורה היום ומחר, תיירות אקולוגית ואדם טבע ודין, שיגרו היום מטר של מכתבים לכל חברי ועדת השרים לעניני חקיקה המכהנים בכנסת ה -  18 בקריאה להצביע בעד החוק.
הצעת החוק לעידוד תחבורת אופניים, היא יוזמה של ח"כ דב חנין וח"כ מיכאל מלכיאור וגובשה על ידי עמותת ישראל בשביל אופניים בסיוע עמותת אדם טבע ודין וארגון מגמה ירוקה. ההצעה כוללת בתוכה הקצאת תקציבים לפיתוח שבילי אופניים בערים, חובת תיאום בין הרשויות המקומיות ומשרד התחבורה, יצירת רשת שבילי אופניים בטוחים ונוחים לשימוש, שניתן להגיע באמצעותם מכל נקודה לכל נקודה בכל עיר וישוב, הסדרת האפשרות להעלות אופניים על רכבת ישראל ועל הרכבת הקלה, הסדרת מתקני חניה רבים לאופניים, הקמת מקלחות לרוכבים במקומות עבודה ויצירת תמריצים כלכליים אשר ילוו את יישום החוק. בנוסף כוללת הצעת החוק גם הסדרת התקנת חניית אופניים בבנייני צבור ובמקומות העבודה, תיקון של פקודת התעבורה והטלת חובת חבישת הקסדה על אוכלוסייה הנתונה בסיכון גבוה של ילדים עד גיל 16 והשארת חבישת הקסדה לשיקול דעתם של מבוגרים המשתמשים באופניים כאמצעי תחבורה. בדברי ההסבר לחוק הודגש כי רשת הכבישים בישראל צפופה, הגודש בדרכים רב מאוד ורבים מאזרחי המדינה מבלים מדי יום שעות ארוכות בהמתנה בפקקים. לרכיבה על אופניים חשיבות גדולה כאמצעי תחבורה חלופי לרכב הפרטי אשר יפחית את הגודש בדרכים ויקטין את מספר הפקקים.
  
יותם אביזוהר, מנכ"ל עמותת ישראל בשביל אופניים אמר היום כי: "הצעת החוק לעידוד תחבורת אופניים תשפר את איכות החיים והסביבה בישראל, תתרום לבריאות הציבור ותגביר משמעותית את בטיחות הרוכבים. אנחנו קוראים לממשלת ישראל, לתמוך ביום ראשון בהצעת החוק".
 
נאור ירושלמי, סמנכ"ל חיים וסביבה הוסיף כי: "על רקע משבר שינויי האקלים, משבר האנרגיה, והמשבר הכלכלי, הצעת החוק לעידוד תחבורת אופניים רלוונטית מתמיד" .
 
גיל יעקב, מנכ"ל מגמה ירוקה הדגיש כי: "הצעת החוק, יחד עם מדיניות של קידום תחבורה ציבורית, תייצר אלטרנטיבה סביבתית, חברתית, כלכלית ותחבורתית טובה יותר מהרכב הפרטי".
 
עו"ד ציפי איסר איציק, מנכ"ל אדם טבע ודין סיכמה כי: "החוק לעידוד תחבורתאופניים מציע שורה של הסדרים לקידום ועידוד השימוש באופניים ככלי תחבורה חלופי לרכבהפרטי, באופן שיפחית את הגודש בדרכים, ויצמצם את זיהום האוויר ואת התלות בדלקים. הרכיבה על אופניים היא אחד מאמצעי התחבורה הידידותיים ביותר לסביבה והיא תורמת לבריאות הרוכב, לאיכות הסביבה ובריאות הציבור, לצד תרומתה לשיפור הנגישותלתעסוקה ולחינוך עבור מגזרים רחבים.
-לכתבה המלאה
http://www.navainbar.co.il/?p=385http://www.navainbar.co.il

נבנה ע"י לק"י בניית אתרי אינטרנט
ווצאפ